Vad innebär likvidation?

Likvidation innebär att ett företag upplöses, det upphör därmed att existera. De tillgångar som tidigare tillhört bolaget löses in mot pengar. En likvidering tar normalt sett ett halvår eller mer. Det här är vad det innebär.

Frivilliglikvidering

Det är inte ovanligt att ett aktiebolag avvecklas, och i många fall sker det frivilligt. I somliga fall kan det röra sig om att bolaget existerade för en kampanj eller ett annat tidsbegränsat syfte. I andra fall beslutar ägaren att intresset att driva verksamheten svalnat.

Oavsett anledning innebär ett frivillig likvidering att en ansökan skickas till Bolagsverket. Viktigt att inkludera där är huruvida likvideringen får omedelbar effekt, eller om bolaget upphör om en månad. Det måste dock ske samma kalenderår som ansökan skickas.

Är bolagsstyrelsen oense om ifall likvideringen ska ske, krävs en omröstning. I dessa fall krävs en enkel majoritet, det vill säga att mer än hälften av bolagsägarna röstar för.

Tvångslikvidering

När ett företag tvångslikvideras innebär det i de flesta fall att otillräcklig information lämnats in till myndigheterna. Det kan innebära att det inte finns aktuella uppgifter om bolagets styrelse, eller inte har lämnat in en årsredovisning.

I kontrast med vad många tror är det alltså inte enbart konkurser som resulterar i likvidation. Det kan dock vara ekonomiska problem som försätter ett bolag i konkurs. Likvidationen avgörs av Bolagsverket eller tingsrätten. 

Okända borgenärer

I samband med en likvidering delas företagets tillgångar ut till de som har en innestående skuld hos bolaget.  En sådan person kallas borgenär.

En stor del av anledningen till att en likvidering tar så pass lång tid är så kallade okända borgenärer. För att hitta eventuella skulder som inte dokumenterats korrekt lägger man upp annonser som efterlyser innestående skulder.

Efter ett halvår preskriberas dock skulderna, vilket gör att ingen kommer att kunna kräva in dem efter det. Därför måste likvideringen vara så pass länge att skulderna inte längre finns kvar.