3 stora förändringar i näringslivet under 2000-talet

Mycket har hänt inom näringslivet under 2000-talets två första decennier och snabbt har det gått. I takt med att fler människor utbildar sig, jobbar, kommer på uppfinningsrika idéer, stöter på problem och kommer på nya lösningar på problemen kan vi se en stark ekonomisk utveckling. Här nämner vi 3 stora förändringar inom näringslivet under 2000-talet två första decennier.

1. Digitaliserat företagande

Digitaliseringen är en del av en avancerad teknisk utveckling som på många sätt präglat hur näringslivet har förändrats under 2000-talets två första decennier. Denna digitalisering har i sin tur gjort det möjligt för nya innovativa lösningar att ta ett steg in på marknaden och gjort det möjligt för företag att hjälpa fler kunder både snabbare och billigare.

Ett exempel på ett företag som har dragit nytta av digitaliseringens framfart är Prinsens Lager som har tagit förvaringsmöjilgheterna till nya tekniska nivåer. Här kan du som behöver förvara prylar du inte har plats för hemma enkelt hyra antinget ett kallförråd eller ett varm förråd som kommer i två olika storlekar, 4.8 kvadratmeter eller 14 kvadratmeter. Genom att erbjuda kunderna självservice kan Prinsens Lager hålla priserna nere och kunderna nöjda.

2. Smarta digitala lösningar

Näringslivet har också förändrats genom nya och fler smarta digitala lösningar som underlättar livet för många, särskilt när det kommer till konsumtion. Tack vare tjänster som Mobilt Bank-ID och Swish har den privata hanteringen av pengar underlättats samtidigt som konsumtionen har fått ytterligare en hjälp på traven.

Swish har kommit att bli ett särskilt bra och välanvänt verktyg för flera företag. Fördelen med att använda swish när du driver ett företag är att du får in pengarna direkt.

3. Fler ekonomismarta utmanare

Förutom digitaliserat företagande och smarta digitala lösningar som skapar nya möjligheter och en blomstrande ekonomisk utveckling har de senaste decenniernas förändringar inom näringslivet också bidragit med fler ekonomismarta utmanare. I och med digitaliseringen finns det plats och möjlghet för fler utmanare inom flera branscher.

Långivare och mobiloperatörer är exempel på ekonomismarta utmanare där konkurrenterna under 2000-talet har blivit allt fler och ännu fortsätter att växa.