Vad innebär det att blanka aktier?

Att blanka aktier innebär att man säljer en eller flera aktier som man själv inte äger. Syftet med blankning är att tjäna pengar på aktier trots att värdet och priset sjunker. Blankning av aktier blir alltså motsatsen till traditionellt köp av aktier då man hoppas på att aktiens pris ska sjunka.

Så fungerar blankning

När man vill tjäna pengar på aktier genom blankning behöver man ta upp en så kallad blankningsposition för att få möjlighet att låna aktier som man själv inte äger. Aktierna säljer man med ett hopp om att i framtiden kunna köpa tillbaka dem billigare. 

Eftersom aktierna är lånade behöver blankaren vara medveten om att de lånade aktierna kommer behövas lämnas tillbaka till den ursprungliga ägaren någon gång i framtiden. 

Skulle priset vid återköp vara lägre än det ursprungliga försäljningspriset har man gjort sig en vinst. Vinsten är således differensen mellan priset aktien ursprungligen såldes för och aktiens pris vid återköp. 

Blankning rent praktiskt

Innan man börjar blanka behöver man se till att gällande avtal är undertecknade och inskickade till bank eller mäklare. Här utgår man från ett ramavtal enligt standard som behandlar de förpliktelser som blankaren och utlånaren ingår i och med avtalet. 

De flesta aktörer kräver att blankaren skickar in ett kreditavtal på grund av risken för att man blir skyldig banken pengar. 

Blankningstransaktionen görs med enkelhet genom att man lägger en säljorder på flera aktier än vad som redan finns på kontot. När försäljningen är genomförd får innehavet en minusmarkering. För att sedan stänga blankningen får man göra ett återköp på samma antal aktier genom samma konto. Precis som vid köp av aktier. 

Kostnader vid blankning

För att komma igång med blankningen behöver du betala ett vanligt courtage samt en administrativ avgift som täcker själva aktielånet. Väljer du att blanka en aktie för att sedan köpa tillbaka den samma dag tillkommer det ingen avgift, men behåller du aktierna över natten tillkommer det en låneränta. 

Vilka är riskerna med blankning? 

Risken med blankning är att aktiens värde går upp istället för att det minskar vilket innebär en förlust för blankaren som behöver göra ett återköp som blir dyrare vid återlämning. 

Det tillkommer även en administrativ avgift vid blankning och eftersom man behöver betala ränta för aktielånet innebär blankningen en förlust trots en stillastående aktiekurs.