Vad händer när ett bolag går i konkurs?

En konkurs kan innebära en otrolig stress, både för anställda och ägare. Det är ingenting som händer för att saker går bra. Det kan dock vara mindre obehagligt att genomgå, om man vet vad som händer och när. Därför har vi skrivit en kortare redogörelse för vad som händer när ett bolag går i konkurs.

1. Bolaget ansöker om konkurs

Det första steget i en konkurs är att ansökan skickas in till tingsrätten i den kommun som företaget är registrerad i. Både aktiebolaget och borgenärerna kan ansöka om att bolaget ska sättas i konkurs.

Godkänns konkursen av tingsrätten kommer en konkursförvaltare att utses, som sedan blir ansvarig för att avvecklingen går rätt till. Det är även upp till konkursförvaltaren att besluta kring bolagets egendom, samt vad, när och hur den ska säljas av.

2. Konkursförvaltare utreder bolaget

Därefter blir konkursförvaltarens uppgift att reda ut bolagets ekonomi. När denne har fått en överblick över alla skulder, utgifter och intäkter kommer hen att upprätta en bouppteckning för bolagets räkning.

Konkursförvaltaren kommer även att se över om delar av verksamheten kan säljas till någon annan, som då kan fortsätta verksamheten. Om inte det är en möjlighet så säljs delar av verksamheten av.

I samband med konkursen kommer även Skatteverket att börja avregistrera bolaget. Det innebär att F-skattsedeln återkallas. Dessutom kommer bolaget avregistreras från moms och kommer inte längre kunna agera arbetsgivare. 

När bolaget sedan avregistreras faller aktien till 0 kronor.

3. Innestående skulder delas ut

När konkursförvaltaren är färdig med bouppteckningen redovisas den för gäldenären. Skulle någon uppgift saknas eller vara inkorrekt är gäldenären skyldig att påpeka detta under ed.

Baserat på dessa nya uppgifter avgör konkursförvaltaren huruvida eventuella innestående löner kan betalas ut till anställda. Finns kapitalet i konkursboet betalar det för lönerna. Om pengarna inte räcker, kan konkursförvaltaren hjälpa anställda att ta del av den statliga lönegarantin.

Därefter betalas även eventuella kvarvarande tillgångar ut till andra borgenärer, det vill säga personer med en innestående skuld.