Vad är en obligation?

En obligation är enkelt förklarat ett lån till för staten eller ett företag. Istället för att pengarna lånas av en bank kan staten eller företaget utfärda och sedan sälja obligationer. Staten eller företaget betalar i sin tur ränta till obligationsägaren. 

Lånas pengarna av staten kallas det statsobligationer och lånas pengarna av ett företag kallas det företagsobligationer. 

Så fungerar obligationer

Obligationer handlas utifrån dess nominella belopp, alltså i procenten av obligationens ursprungliga lånevärde. Handlas en obligation i poster om 10 000 kronor med en kurs på 103% vet man det kommer att kosta 10 300 kronor för köp av en post. 

Obligationer kommer i två huvudtyper:

  • Nollkupongsobligationer: Utfärdas utan löpande ränta till underkurs.
  • Kupongobligationer: Utfärdas i form av en årlig ränta, likt ett sparkonto.

Premieobligationer

Premieobligationer är den typ av obligationer som delas ut av Riksgälden. Obligationens ränta samlas i en gemensam pott för att sedan delas ut till obligationsinnehavarna genom lottning. Har man tio obligationer i följd har man en så kallad garantivinst samt en garanterad ränta. 

Samtidigt får man delta i utlottningen av den resterande räntan. 

Riksgälden stoppade utgivningen av nystartade premieobligationer i december år 2016 men de premieobligationer som redan har getts ut går fortfarande att köpa enligt plan. 

Handla med obligationer

Obligationer kan du köpa genom nätmäklare eller via din bank. Vid köp av obligationer får du ett belopp och en limit som visar gränserna för lägsta respektive högsta kurs som du är villig att sälja eller köpa obligationer för. Istället för att sätta en bestämd summa erbjuds du också möjligheten att välja det aktuella marknadspriset. 

Bra att tänka på vid handel med obligationer är att de ofta är rätt dyra. det är inte ovanligt att kostnaden för en obligation uppgår till ett par hundratusen kronor. Handel med obligationer är med andra ord inget för småspararen, då aktier kan lämpa sig bättre.

Alternativ finns för att göra obligationssparandet mer tillgängligt för allmänheten genom obligationsfonder. Genom att investera i en obligationsfond gäller köpet endast för en del av en obligation. Då kan du investera pengar samtidigt som du får tillgång till avkastning efter att löptiden gått ut.