Vad är ett aktiebolag?

När ett aktiebolag registreras hos Bolagsverket blir det en juridisk person som själv kan teckna avtal, äga saker samt anställa personal. Bolaget har alltså samma rättigheter och skyldigheter som en fysisk person utan att behöva ta ansvar för bolagets åtaganden och skulder.

Efter att registreringen av aktiebolaget är genomfört får företaget tillgång till sitt organisationsnummer. 

Aktiekapital krävs för att starta ett aktiebolag

För att ett aktiebolag ska kunna startas upp behöver det finnas en kapitalinsats att tillgå. Aktiekapitalet kan användas till köp av tillgångar som ska fortsätta existera inom företaget. Skulle aktiebolaget komma till den punkt att hälften av aktiekapitalet blivit förbrukat kan du riskera att få personligt ansvar och sedan tvingas avveckla företaget. 

För att se till att aktiebolagets långivare är skyddade bör företagets egna kapital vara lika stort eller större än aktiekapitalet. Varje enskild person som investera pengar i företaget kan också förlora sina pengar vid en konkurs eller likvidation.

Kraven på aktiebolagen 

När det kommer till aktiebolag finns det flera krav att ta hänsyn till: 

  • Publika aktiebolag behöver ha tillgång till ett aktiekapital på minst 500 000 kronor medan privata aktiebolag behöver ha ett aktiekapital på minst 50 000 kronor
  • Aktiebolag behöver ha tillgång till en auktoriserad revisor 
  • En styrelse behöver företräda aktiebolaget, i vissa fall behövs en verkställande direktör. 
  • Förutom styrelsen och en verkställande direktör bör ett aktiebolag bestå av en aktieägare, en firmatecknare och en ordförande. 
  • Styrelsen har det huvudsakliga ansvaret för att sätta ihop en aktiebok där samtliga aktieägare listas. Aktieboken är en offentlig handling. Aktiernas ägare registreras inte av Bolagsverket. 
  • Företagets årsredovisning ska årligen skickas in till Bolagsverket. 

Det behöver du veta om aktiebolag

Förutom kraven på aktiebolagen finns det också bra saker att veta om aktiebolag:

  • Aktiebolag kan startas av enskilda personer eller företag
  • Namnet på aktiebolaget är skyddat över hela landet
  • Det finns en huvudregel vilken innebär att aktieägare endast riskerar att förlora summan man har betalat för sina aktier. Ägarna av aktierna besitter rätten att aktivt delta vid aktiebolagets bolagsstämma.