Vad är en aktie?

En aktie är en ägarandel i ett aktiebolag. När du köper aktier i ett företag blir du alltså delägare vilket betyder att du äger företaget tillsammans med alla de andra aktieägarna i bolaget. För att det ska vara möjligt för dig att köpa aktier behöver företaget vara registrerat som ett aktiebolag och börsnoterat.

Aktier är en finansieringsform för företag

Att dela ut aktier hjälper företag med deras finansiering, oavsett om det är ett nystartat bolag som behöver finansiell hjälp med att komma igång eller ett redan etablerat bolag som behöver nytt kapital. 

Därför vill man äga aktier

Man vill äga aktier för att man kan tjäna pengar på det. Det gör du genom att aktiens värde stiger och därmed säljer din aktie för ett högre pris än vad du köpte den för från början. Då tar du del av aktiens utdelningar. 

Allt är dock inte enbart positivt, som delägare förlorar du pengar om det går dåligt för företaget, och du riskerar allt ditt kapital om bolaget går i konkurs.

Så fungerar aktier

Efter att du köpt en aktie och i samma veva också blivit delägare i ett börsnoterat aktiebolag registreras du i aktieboken som ägare. Registreringen genomförs av Euroclear Sweden AB, din bank eller din mäklare. 

Aktiehandeln är en elektronisk verksamhet och aktierna samlas i olika databaser. Tidigare fick aktieägare hem ett ägarbevis på posten som fungerade som ett fysiskt bevis på att man var ägare av en aktie. Idag kallas ägarbeviset för avräkningsnota och fungerar som ett kvitto som redovisar alla aktier du har köpt eller sålt, vilken kurs aktierna har samt likvid- och affärsdatum köpet har. 

Du får tillgång till avräkningsnotan via din bank. 

Vilka olika typer av aktier finns det?

Aktier kommer i olika former, här kan du välja bland A- B- och C-aktier samt preferensaktier. A-, B- och C-aktierna brukar kallas för stamaktier och är den vanligaste formen av aktier. 

Bokstäverna som utgör stamaktierna anger vad som skiljer de olika aktietyperna åt. En skillnad är hur mycket rösträtt du har tillgång till på bolagsstämman där det tas beslut gällande företagets framtid där du kan vara delaktig i företagets utveckling. 

Företagen väljer själva hur aktieuppdelningen ska utformas. Den vanligaste formen är att A-aktier ger flest röster och att B- och C-aktierna ger färre.