Produktion och försäljning 2011

PA Resources produktion kommer från Asengfältet i Ekvatorialguinea och Azuritefältet i Republiken Kongo samt från Didonfältet och tre mindre fält på land i Tunisien. Varje månad publiceras produktionsrapporter. Här kan du följa utvecklingen av produktionen samt försäljningspriset jämfört med Brent.  

 

 

       

 

Genomsnittlig produktion (fat per dag) Total produktion, fat Försäljning olja (exkl royalty), fat Försäljningspris, USD/fat
Västafrika Nordafrika Koncernen
Januari 7 150 3 900 11 050
Februari 6 400 3 750 10 150
Mars 5 200 2 800 8 000
Kvartal 1 6 200 3 500 9 700 873 400 702 000 97
April 5 000 3 600 8 600
Maj 4 700 3 500 8 200
Juni 5 300 3 500 8 800
Kvartal 2 5 000 3 500 8 500 774 700 477 000 109
Juli 5 000 3 600 8 600
Augusti 4 600 3 100 7 700
September 4 000 3 300 7 300
Kvartal 3 4 500 3 300 7 800 721 400 518 700 106
Oktober 3 800 3 100 6 900
November 5 800 3 100 8 900
December 6 700 2 800 9 500
Kvartal 4 5 400 3 000 8 400 776 200 628 700 104
Helåret 2011 5 300 3 300 8 600 3 145 600 2 326 400 103