Pressmeddelande

Ladda ner pdf 2015-01-08 08:30

PA Resources produktionsrapport för kvartal 4, 2014

Genomsnittlig oljeproduktion per dag

Working interest* Net entitlement**
(fat per dag) Q3 2014 Q42014 Q32014 Q42014
Västafrika 2 400 2 240 1 900 1 780
Nordafrika*** 700 690 670 660
Koncernen totalt 3 100 2 930 2 570 2 440

* Produktionen baseras på licensandel (Working interest), vilket är PA Resources andel av den totala bruttoproduktionen på fälten före reduceringar för royalty och skatter etc. Produktionssiffrorna är preliminära.

** Produktionen baserad på PA Resources del netto efter avdrag enligt produktionsdelningsavtalet (Net entitlement).

*** PA Resources licensandel i Didon-fältet i Tunisien kommer att minska från 100% till 30% förutsatt att utfarmningstransaktionen med EnQuest godkänns. Produktionssiffrorna ovan avser en 30-procentig andel.

  • Total oljeproduktion, kvartal 4 2014:                                           270 000 fat

  • Genomsnittligt försäljningspris, kvartal 4 2014:                        72 USD per fat (preliminärt)

  • Den nyinstallerade D6 elektriska nedsänkbara pumpen havererade efter 11 veckors produktion. Produktionsbortfallet till följd av haveriet har delvis kompenserats av ökad produktion från D7 brunnen.

  • Nästa produktionsrapport publiceras den 8 april 2015.Stockholm, 8 januari 2015

PA Resources AB (publ)Vid frågor, kontakta:

Tomas Hedström, CFO

+46 8 545 211 50

PA Resources AB (publ) är en internationell olje- och gaskoncern som bedriver prospektering, utbyggnad och produktion av olje- och gastillgångar. Koncernen har verksamhet i Tunisien, Republiken Kongo (Brazzaville), Ekvatorialguinea, Storbritannien, Danmark, Nederländerna och Tyskland. PA Resources producerar olja i Västafrika och Nordafrika. Moderbolaget finns i Stockholm, Sverige. PA Resources intäkter uppgick till 1 049 MSEK för helåret 2013. Aktien är noterad på NASDAQ i Stockholm, Sverige. För mer information besök gärna www.paresources.se.

Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med Lag om värdepappersmarknaden och/eller Lag om handel med finansiella instrument. Informationen publicerades kl. 08.30 den 8 januari 2015.