Pressmeddelande

Ladda ner pdf 2015-04-08 08:30

PA Resources produktionsrapport för kvartal 1, 2015

Genomsnittlig oljeproduktion per dag

Working interest* Net entitlement**
(fat per dag) Q4 2014 Q12015 Q42014 Q12015
Västafrika 2 240 2 070 1 780 1 720
Nordafrika*** 690 1 290 660 1 200
Koncernen totalt 2 930 3 360 2 440 2 920

* Produktionen baseras på licensandel (Working interest), vilket är PA Resources andel av den totala bruttoproduktionen på fälten före reduceringar för royalty och skatter etc. Produktionssiffrorna är preliminära.

** Produktionen baserad på PA Resources del netto efter avdrag enligt produktionsdelningsavtalet (Net entitlement).

*** På grund av det avslutade utfarmningsavtalet gällande överlåtelsen av en 70-procentig ägarandel i Didon-fältet till EnQuest är licensandelen i Didon-fältet 100% från och med 2015. Produktionssiffrorna för kvartal 4 2014 avser en 30-procentig andel i Didon.

  • Total oljeproduktion, kvartal 1  2015:                                          303 000 fat
  • Genomsnittligt försäljningspris, kvartal 1 2015:                        54 USD per fat (preliminärt)
  • För att ge en jämförbarhet, skulle ”working interest” produktionen för kvartal 4 i Nordafrika uppgått till      1 520 om 100% av Didon hade inkluderats.


Stockholm, 8 april 2015
PA Resources AB (publ)

Vid frågor, kontakta:
Tomas Hedström, CFO
+46 8 545 211 50

PA Resources AB (publ) är en internationell olje- och gaskoncern som bedriver prospektering, utbyggnad och produktion av olje- och gastillgångar. Koncernen har verksamhet i Tunisien, Republiken Kongo (Brazzaville), Ekvatorialguinea, Storbritannien, Danmark, Nederländerna och Tyskland. PA Resources producerar olja i Västafrika och Nordafrika. Moderbolaget finns i Stockholm, Sverige. PA Resources intäkter uppgick till 603 MSEK för helåret 2014. Aktien är noterad på NASDAQ i Stockholm, Sverige. För mer information besök gärna www.paresources.se.

Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med Lag om värdepappersmarknaden och/eller Lag om handel med finansiella instrument. Informationen publicerades kl. 08.30 den 8 april 2015.