Pressmeddelande

Ladda ner pdf 2016-03-24 11:30

PA Resources har slutfört transaktionen med Petrogas och kommer betala ut medlen i enlighet med rekonstruktionsplanen

PA Resources AB (“bolaget”) har slutfört transaktionen med Petrogas E&P avseende försäljningen av dess Nordsjötillgångar vilket annonserades den 9 februari 2016. Avtalet bygger på försäljningen av tre koncernbolag, PA Resources UK Limited, PA Resources North Sea Limited och PA Resources Denmark Aps vilka innehar bolagets 24% andel av licens 12/06 i Danmark samt dess prospekteringslicenser i Storbritannien, Tyskland och Nederländerna. Betalningen för transaktionen sker i trancher varpå bolaget mottagit den första tranchen och väntas motta den andra tranchen inom fyra (4) veckor.

Medlen från försäljningen kommer användas för att återbetala bolagets borgenärer i enlighet med rekonstruktionsplanen som fastställdes i oktober 2015. Endast borgenärer i kategori A* (rekonstruktionslån) och kategori B** väntas få betalt.

Bolaget för fortsatta förhandlingar med ett flertal olika parter kring en försäljning av dess tunisiska tillgångar och väntas kunna lämna en uppdatering inom kort.

* För definition av kategori A se sektion 8.4.3.1 och 6.7 i rekonstruktionsplanen.
** För definition av kategori B se sektion 8.4.3.1, 8.2 och 8.3 i rekonstruktionsplanen, denna grupp inkluderar inte obligationsinnehavare som förklaras i sektion 6.4

Stockholm, 24 mars 2016
PA Resources AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Slimane Bouabbane, VP Affärsutveckling/ tf Finanschef
Tel:         +46 708 16 66 24        
E-post:   ir@paresources.se

Informationen publicerades kl.11.30 den 24 mars 2016.