Pressmeddelande

Ladda ner pdf 2016-05-09 15:45

PA Resources har ingått ett försäljningsavtal med ETAP, det statliga tunisiska oljebolaget.

PA Resources AB ("Bolaget") offentliggör att dess helägda dotterbolag, PA Resources Tunisia Limited, Hydrocarbures Tunisie Didon Limited, Hydrocarbures Didon Jersey Limited och Hydrocarbures Tunisie Corporation, har ingått ett försäljnings- och köpeavtal med ETAP, det statliga tunisiska oljebolaget, om att sälja samtliga sina licensandelar onshore och offshore i Tunisien, till ETAP.

Försäljningen är villkorad av berörda myndigheters sedvanliga medgivanden men bolaget förväntar sig inga invändningar med tanke på köparens identitet.

Försäljningslikviden, som är sekretessbelagd, erhålls genom kontantbetalning och kommer användas för utbetalning i enlighet med ackordsplanen som Stockholms Tingsrätt fastslog den 2 oktober 2015 och som vann laga kraft den 24 oktober 2015.

Stockholm, 9 maj 2016
PA Resources AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Slimane Bouabbane, VP Affärsutveckling/ tf Finanschef
Tel:         +46 8 545 211 50        
E-post:   ir@paresources.se

Informationen publicerades kl.15:45 den 9 maj 2016.