Pressmeddelande

Ladda ner pdf 2011-10-17 08:45

PA Resources har gjort oljefynd på Lille John-prospektet

Olje- och gaskoncernen PA Resources har gjort ett oljefynd i ett sandstenslager från Miocenperioden på Lille John-prospektet i Licens 12/06 utanför Danmark. Prospekteringsbrunnen sidoborras nu till ett mål i en struktur från Kritaperioden.

Prospekteringsbrunnen som borras på Lille John-prospektet har påträffat en nettozon med hydrokarboner uppgående till cirka 5 meter i ett lager med sandsten och skiffer från Miocenperioden som är 25 meter högt på cirka 900 meters djup under havsytan. Initiala analyser av insamlad loggdata och borrprover bekräftar en söt, lätt olja med en relativ densitet (API gravity) på 34-35 grader till en proportion av gas:olja om cirka 350 standardkubikfot gas per fat olja och inget vatten. Lille John-brunnen ligger cirka 17 kilometer söder om Gormfältet och 8 kilometer från gas- och kondensatfyndet på Broder Tuck-prospektet som PA Resources gjorde i juli.

Sandstenen från Miocenperioden i Lille John är tydligt avbildad i seismisk data, som en omfattande seismisk anomali (avvikelse) som före borrningen tolkades som en sandstensreservoar med olja och gas. Det primära målet för Lille John-brunnen var en struktur från Kritaperioden och brunnens placering var därför inte optimal för att undersöka Miocenlagret. Brunnen ligger precis utanför huvuddelen av den seismiska anomalin och mycket nära sandstenslagrets kartlagda gräns. Som väntat påträffade brunnen här en ringa utvecklad reservoar, men har bekräftat att anomalin består av oljebärande sandsten med en tydlig och över 300 meter hög kolumn.

Lille John-brunnen kunde inte borras in i det huvudsakliga målet i Kritastrukturen eller det underliggande målet i Mellersta Jura på grund av ett oväntat dåligt tryck och omfattande sprickbildning i Krita. Prospekteringsbrunnen sidoborras därför nu till en annan plats med målet att därigenom nå målet i Krita och bedöma reservoarens innehåll av vätska samt utveckling.

Följande företag är delägare i Licens 12/06; PA Resources UK Limited (64 %), Nordsøfonden (20 %), Danoil Exploration A/S (8 %) och Spyker Energy APS (8 %). PA Resources är operatör för licensen.

– Som operatör är vi mycket nöjda med att ha gjort detta fynd av högkvalitativ olja, speciellt eftersom reservoaren ligger så pass ytligt. Seismiska bilder av Miocenlagret visar mycket tydligt den oljebärande reservoarens utbredning och visar också att det finns ytterligare prospektivitet på Miocennivå på andra ställen i Licens 12/06. Detta är mycket uppmuntrande resultat från en stratigrafisk nivå som generellt sett inte har utforskats i Danmark, säger Bo Askvik, VD och koncernchef för PA Resources.

Stockholm, 17 oktober 2011
PA Resources AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Bo Askvik
VD och koncernchef, PA Resources AB
Mobil: +46 (0)70 819 59 18
E-post: info@paresources.se


PA Resources AB (publ)
är en internationell olje- och gaskoncern som bedriver prospektering, utbyggnad och produktion av olje- och gastillgångar. Koncernen har verksamhet i Tunisien, Republiken Kongo (Brazzaville), Ekvatorialguinea, Storbritannien, Danmark, Grönland, Nederländerna och Tyskland. PA Resources är en av Tunisiens större oljeproducenter och har också produktion i Republiken Kongo. Moderbolaget har säte i Stockholm, Sverige.
PA Resources hade intäkter om 2 227 MSEK under helåret 2010. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Sverige (segment Mid Cap). För mer information besök gärna www.paresources.se.

Ovanstående information har offentliggjorts i enlighet med Lag om värdepappersmarknaden och/eller Lag om handel med finansiella instrument. Informationen publicerades kl. 08.45 den 17 oktober 2011.