Pressmeddelande

Ladda ner pdf 2016-02-09 10:30

PA Resources avyttrar sina Nordsjötillgångar till Petrogas

PA Resources AB (“bolaget”) har tecknat ett avtal att avyttra sin portfölj av Nordsjötillgångar till Petrogas E&P. Försäljningen inkluderar, utöver bolagets prospekteringslicenser i Storbritannien, Tyskland och Nederländerna, även dess 24% andel i licens 12/06 i Danmark, vilken innehåller Broder Tuck- och Lille John-fynden. Transaktionen, som är villkorad godkännande från behöriga myndigheter, väntas slutföras under första kvartalet 2016.

Intäkterna från försäljningen kommer användas för att betala bolagets borgenärer i enlighet med det ackord som fastställdes i oktober 2015.

Petrogas E&P är en privatägd internationell olje- och gaskoncern med huvudkontor i Oman och verksamhet i Mellanöstern, Afrika och Europa.

Stockholm, 9 februari 2016
PA Resources AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Slimane Bouabbane, VP Affärsutveckling
Tel:         +46 8 545 211 58        
E-post:   ir@paresources.se

Informationen publicerades kl.10:30 den 9 februari 2016.