Aktien

Efter styrelsens beslut att avyttra PA Resources samtliga tillgångar (se pressmeddelande 17 november 2015) och dela ut medlen till sina borgenärer ansökte man om avnotering av aktien från Nasdaq Stockholm. Sista dag för handel av aktien var den 15 januari 2016. PA Resources tillhandahåller idag ingen organiserad handel i aktien och det förekommer inga möjligheter till inlösen. Bolaget uppmanar sina aktieägare att kontakta sin bank eller finansiella rådgivare för att förstå konsekvenserna av avnoteringen.