Aktien

PA Resources AB:s aktie är noterad på NASDAQ OMX Nordiska börs i Stockholm (segment Small Cap). Aktiens kortnamn är PAR och en noteringspost omfattar 200 aktier. Alla aktier har samma röstvärde, rätt till utdelning och rätt till PA Resources tillgångar då det finns bara ett aktieslag i bolaget.