Aktien

PA Resources AB:s aktie avnoterades från NASDAQ Stockholm den 15 januari 2016. Alla aktier har samma röstvärde, rätt till utdelning och rätt till PA Resources tillgångar då det finns bara ett aktieslag i bolaget.