Bolagsstämmor

PA Resources högsta organ är bolagsstämman där alla aktieägare har rätt att delta antingen personligen eller genom ombud.

Vid bolagsstämman har varje aktieägare som huvudregel rätt att rösta för alla sina aktier. Bolagsstämmans beslut fattas med enkel majoritet av de lämnade rösterna. Till skydd för de mindre aktieägarna ska dock vissa beslut fattas med kvalificerad majoritet av de lämnade rösterna och de vid stämman företrädda aktierna. Dessutom gäller som en generell minoritetsskyddsregel att bolagsstämman inte får fatta beslut som kan ge en otillbörlig fördel för viss aktieägare eller innebära en nackdel för bolaget eller annan aktieägare.

PA Resources AB (publ) i likvidation håller årsstämma tisdagen den 27 juni 2017.

Kallelse »

Fullmaktsblankett »

Årsredovisning 2016 »

Styrelsens avgåenderedovisning »

Bolagsstämmor

Protokoll Kommuniké Presentation Kallelse
2017-05-24

Årsstämma 2017

Ladda ner
2016-09-06

Extra bolagsstämma 27 september 2016

Ladda ner
2016-06-02

Årsstämma 2016

Ladda ner Ladda ner
2015-09-25

Extra bolagsstämma 27 oktober 2015

Ladda ner Ladda ner Ladda ner Ladda ner
2015-06-24

Årsstämma 2015

Ladda ner Ladda ner Ladda ner Ladda ner
2015-02-03

Extra bolagsstämma 27 februari 2015

Ladda ner Ladda ner Ladda ner
2014-04-17

Årsstämma 2014

Ladda ner Ladda ner Ladda ner Ladda ner
2013-07-21

Extra bolagsstämma 5 juli 2013

Ladda ner Ladda ner Ladda ner
2013-05-24

Årsstämma 2013

Ladda ner Ladda ner Ladda ner Ladda ner
2013-04-12

Extra bolagsstämma 9 april 2013

Ladda ner Ladda ner Ladda ner
2012-12-18

Extra bolagsstämma 7 dec 2012

Ladda ner Ladda ner Ladda ner Ladda ner
2012-05-03

Årsstämma 2012

Ladda ner Ladda ner Ladda ner Ladda ner
2011-05-02

Årsstämma 2011

Ladda ner Ladda ner Ladda ner Ladda ner
2010-12-07

Extra bolagsstämma 23 nov 2010

Ladda ner Ladda ner Ladda ner Ladda ner
2010-08-05

Extra bolagsstämma 3 augusti 2010

Ladda ner Ladda ner Ladda ner
2010-06-14

Extra bolagsstämma 24 maj 2010

Ladda ner Ladda ner Ladda ner Ladda ner
2010-05-19

Årsstämma 2010

Ladda ner Ladda ner Ladda ner Ladda ner
2009-05-13

Årsstämma 2009

Ladda ner Ladda ner Ladda ner Ladda ner
2008-12-02

Extra bolagsstämma 2 dec 2008

Ladda ner Ladda ner Ladda ner Ladda ner
2008-05-14

Årsstämma 2008

Ladda ner Ladda ner Ladda ner Ladda ner
2007-12-11

Extra Bolagsstämma 2007

Ladda ner Ladda ner Ladda ner Ladda ner
2007-05-09

Årsstämma 2007

Ladda ner Ladda ner Ladda ner Ladda ner
2006-05-11

Årsstämma 2006

Ladda ner Ladda ner Ladda ner Ladda ner