Så här styrs PA Resources

PA Resources ser god bolagsstyrning tillsammans med en god riskhantering som centrala delar för en hållbar och lönsam verksamhet. Bolagsstyrningen ska skapa goda förutsättningar för ett aktivt och ansvarstagande ägande och en tydlig struktur och ansvarsfördelning mellan styrelse och bolagsledning. Samtidigt ska bolagsstyrningen bidra till att upprätthålla förtroendet bland aktieägare, partners, kunder, anställda och andra intressenter.